About us

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นคือหนึ่งในสิ่งที่ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นสมบูรณ์แบบมากขึ้น หากไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้นโแรแกรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่โปรแกรมนั้นมีมากมายหลากหลายปะเภท แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า โปรแกรมใหนใช้กับอะไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้ท่านแล้ว