โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)

นี่คือโปรแกรมที่เป็น main หลัก หรือหัวใจของอุปกรณ์เลยก็ว่าได้ โปรแกรมประเภทนี้จะทำให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้นั่นเอง